Tekstredactie

Redigeren van online en offline teksten

Heb je teksten geschreven voor je onderneming, maar wil je deze laten nakijken voor je ze online gooit, uitdeelt of afdrukt? Goedlopende en foutloze zinnen wekken vertrouwen op en dragen bij aan een professionele uitstraling van jou en je bedrijf. Het web staat vol met slordige teksten die afschrikken. Wees de concurrentie op dit gebied ook een stapje voor met een prettig leesbare website. Ook als je jouw blog professioneler wil laten ogen, kun je me vragen om een of meerdere teksten te beoordelen en verbeteren, voor een objectieve blik op je taalgebruik.

Scripties en (medische) proefschriften redigeren

Ook al gaat het bij afstuderen of promoveren voornamelijk om de inhoud, ook je taalgebruik zal worden beoordeeld. Ik kan je helpen de grammaticale, spel- en stijlfouten eruit te halen. Met mijn kennis van geneeskundige terminologie kun je me ook inschakelen voor medische naslagwerken of proefschriften.

Herschrijven van teksten

Naast het redigeren kan ik je helpen bij het herschrijven van teksten, zie webteksten en teksten voor print.